Giá vé tham quan tại khu di tích Cố đô huế sẽ tăng tháng 4/2015

Giá vé tham quan tại khu di tích Cố đô huế sẽ tăng tháng 4/2015

Ngày 24/10, tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế, khóa VI đã thông qua mức thu phí tham quan quần thể di tích lịch sử, văn hóa Huế. Giá vé mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/4/2015

Cụ thể, đối với Hoàng cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế), giá vé người lớn là 210.000 đồng, trẻ em 60.000 đồng. Các khu di tích: Lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định giá vé người lớn là 150.000 đồng, trẻ em 40.000 đồng.

Các khu di tích: Lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị, lăng Đồng Khánh, cung An Định, đàn Nam Giao, Kỳ đài Huế (trước đây không thu vé), điện Hòn Chén có giá vé người lớn 70.000 đồng, trẻ em 20.000 đồng.

Ngoài ra cũng quy định mức giảm 50% phí tham quan đối với các trường hợp như người được hưởng chính sách ưu đãi, người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên); các đối tượng là thân nhân liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Người khuyết tật nặng

Giá vé tham quan hiện nay đang áp dụng cho khách quốc tế chỉ từ: 40.000 đồng – 105.000 đồng/người/điểm/lượt; khách trong nước từ 30.000 đồng – 75.000 đồng/người/điểm/lượt. Do vậy cần thiết phải tăng giá vé nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, chủ động hơn về nguồn lực cho việc bảo tồn di sản văn hóa Huế.

Share