Cho thuê xe ô tô 35 – 45 chỗ Hyundai Aero Town – Space – Universe

Cho thuê xe ô tô 35 – 45 chỗ Hyundai Aero Town – Space – Universe

Chuyên nghiệp cho thuê xe ô tô du lịch 35 chỗ, 45 chỗ theo chuyến.

Cước thuê xe ô tô 35 chỗ: Loại xe Aero Town 35 chỗ
Giá thuê xe ô tô theo ngày: 2.800.000 / Ngày xe
Giá Km: 10.000 / Km

Cước thuê xe ô tô 45 chỗ: xe Hyundai Aero Space 45
Giá thuê xe theo ngày: 3.100.000 / Ngày xe
Giá Km: 13.000 / Km

Cước thuê xe ô tô 45 chỗ: loại xe Hyundai Aero Hi-Class Universe – 45 chỗ
Giá xe ô tô cho thuê theo ngày: 3.500.000 / Ngày xe
Giá Km: 15.000 / Km

Giá thuê xe ô tô bao gồm:
Phí cầu đường, bến bãi có vé của bộ tài chính qui đinh. Khách lo Lái xe ăn nghỉ theo đoàn, Giá chưa VAT
Xe đi một chiều trên 300 km, chiều không khách tính 70% giá cước
Giá ngày xe tính 150Km, vượt 150 Km / ngày xe oto, giá thuê xe oto bằng giá ngày xe công Km phát sinh

Share